برخورداری ۳۴ روستای استان اردبیل با بیش از ۱۸۰۰ خانوار از نعمت گاز طبیعی 21 بهمن 1401
همزمان با ایام دهه فجر محقق شد؛

برخورداری ۳۴ روستای استان اردبیل با بیش از ۱۸۰۰ خانوار از نعمت گاز طبیعی

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل از برخورداری یک‌هزار و ۸۳۰ خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی خبر داد.