بایگانی‌های کتابخانی - پایگاه تحلیلی خبری انعکاس اردبیل
شرکت ۴ هزار و ۵۰۰ نفر در جشنواره کتابخوانی رضوی در استان 12 اردیبهشت 1402

شرکت ۴ هزار و ۵۰۰ نفر در جشنواره کتابخوانی رضوی در استان

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اردبیل گفت: دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در حال برگزاری است و تاکنون 4 هزار و 500 نفر در این جشنواره در اردبیل مشارکت داشتند.