بایگانی‌های کارگروه مشارکت و تعامل مردمی - پایگاه تحلیلی خبری انعکاس اردبیل
تشکیل کارگروه استانی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه در اردبیل 18 بهمن 1401

تشکیل کارگروه استانی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه در اردبیل

به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اردبیل، کارگروه استانی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه تشکیل گردید.