کاهش محسوس دما در طول روزها از شنبه هفته آینده در اردبیل 29 دی 1401
مدیرکل هواشناسی استان خبر داد؛

کاهش محسوس دما در طول روزها از شنبه هفته آینده در اردبیل

مدیرکل سازمان هواشناسی استان اردبیل از کاهش محسوس دما در طول روزها از شنبه هفته آینده در استان خبر داد.