بایگانی‌های پلیس راهنمایی و رانندگی - پایگاه تحلیلی خبری انعکاس اردبیل
ببینیم | ضرورت پایبندی به فرهنگ ترافیک و رعایت حقوق افراد 10 بهمن 1401

ببینیم | ضرورت پایبندی به فرهنگ ترافیک و رعایت حقوق افراد

این روزها رعایت اصول رانندگی و فرهنگ ترافیک در اردبیل، برای جلوگیری از تضییع حقوق دیگران بیش از پیش ضروری و مهم است.