ایجاد تحول‌ در امور بانوان و خانواده با شناخت اولویت‌ها امکان‌پذیر است 03 بهمن 1401
مشاور استاندار اردبیل:

ایجاد تحول‌ در امور بانوان و خانواده با شناخت اولویت‌ها امکان‌پذیر است

مشاور و مدیرکل حوزه استاندار اردبیل گفت: تحول‌آفرینی در فعالیت‌های مرتبط با امور بانوان و خانواده استان اردبیل، با برنامه‌ریزی، شناخت نظام مسائل و سامان‌دهی امور مهم و اولویت‌دار در این حوزه امکان‌پذیر است.