باشگاه یورد اردبیل تنها نماینده استان در لیگ بدنسازی و پرورش اندام 04 اسفند 1401

باشگاه یورد اردبیل تنها نماینده استان در لیگ بدنسازی و پرورش اندام

باشگاه یورد اردبیل تنها نماینده استان اردبیل در دومین دوره رقابت های لیگ بدنسازی و پرورش اندام حضور پیدا کرد.