بایگانی‌های واردات - پایگاه تحلیلی خبری انعکاس اردبیل
صدور یک‌هزار فقره گواهینامه صادراتی و وارداتی در استان 12 بهمن 1401
مدیرکل استاندارد اردبیل خبر داد؛

صدور یک‌هزار فقره گواهینامه صادراتی و وارداتی در استان

مدیرکل استاندارد استان اردبیل از صدور یک هزار و ۱۹ فقره گواهینامه اظهارنامه صادراتی و وارداتی در ۱۰ ماهه گذشته سالجاری خبر داد.