اینجا بهار رنگی متفاوت دارد / استقبال شهرداری نمین از بهار 23 اسفند 1401

اینجا بهار رنگی متفاوت دارد / استقبال شهرداری نمین از بهار

شهرداری نمین در استان اردبیل، با تنظیف و رفت و روب گسترده شهر به استقبال بهار رفت.

صدور بیش از ۳۸ هزار برگ بارنامه در شهرستان نمین 04 بهمن 1401

صدور بیش از ۳۸ هزار برگ بارنامه در شهرستان نمین

رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان نمین در استان اردبیل از صدور 38 هزار و 268 برگ بارنامه در این شهرستان خبر داد.