بایگانی‌های نظام پزشکی - پایگاه تحلیلی خبری انعکاس اردبیل
پرداخت بسیاری از بدهی‌های تامین اجتماعی به مراکز درمانی و بخش خصوصی 28 اسفند 1401

پرداخت بسیاری از بدهی‌های تامین اجتماعی به مراکز درمانی و بخش خصوصی

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اردبیل گفت: بخش اعظم بدهی های سازمان به مراکز درمانی و بخش خصوصی در ماه های گذشته پرداخت شده است و سازمان درصدد تامین منابع مالی برای پرداخت معوقات است.