بایگانی‌های نزاع - پایگاه تحلیلی خبری انعکاس اردبیل
کاهش مراجعین با ادعای نزاع به پزشکی قانونی اردبیل 10 بهمن 1401
در ۹ ماهه گذشته به ثبت رسید؛

کاهش مراجعین با ادعای نزاع به پزشکی قانونی اردبیل

مراجعین پزشکی قانونی اردبیل با ادعای نزاع در نه ماه سالجاری ، کاهش یافت.