توجه ویژه شورای شهر به مسمومیت دختران/ضرورت برگزاری جلسه با مسئولان مرتبط/تحصیل دختران در  ایران، توقف‌ناپذیر است 15 اسفند 1401
عضو شورای شهر اردبیل: 

توجه ویژه شورای شهر به مسمومیت دختران/ضرورت برگزاری جلسه با مسئولان مرتبط/تحصیل دختران در  ایران، توقف‌ناپذیر است

رئیس کمیسیون بهداشت، سلامت و محیط زیست شورای شهر اردبیل گفت: پیرو خباثت های منجر به مسمومیت دختران دانش آموز اردبیل، تشکیل جلسه‌ ویژه شورای شهر با مسئولان مرتبط لازم و ضروری است.