بایگانی‌های مقابله با سقط جنین - پایگاه تحلیلی خبری انعکاس اردبیل
تشدید برخورد قانونی با مراکز توزیع داروهای سقط جنین 28 دی 1401
رییس علوم پزشکی اردبیل خبر داد؛

تشدید برخورد قانونی با مراکز توزیع داروهای سقط جنین

رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از تشدید برخورد قانونی با مراکز توزیع داروهای سقط جنین در استان خبر داد.