بایگانی‌های مسمومیت دانش آموز - پایگاه تحلیلی خبری انعکاس اردبیل
مسمومیت ۳۰ دانش‌آموز با گاز مونوکسیدکربن در اردبیل 26 دی 1401

مسمومیت ۳۰ دانش‌آموز با گاز مونوکسیدکربن در اردبیل

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل از مسمومیت ۳۰ دانش آموز با گاز مونوکسیدکربن در مدرسه فرزانگان اردبیل خبر داد.