مسابقه مجازی «دلنوشته‌ای به سردار دل‌ها» تا ۳۰ دی ماه تمدید شد 28 دی 1401
یک مسئول:

مسابقه مجازی «دلنوشته‌ای به سردار دل‌ها» تا ۳۰ دی ماه تمدید شد

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل گفت: مسابقه مجازي «دلنوشته‌اي به سردار دل‌ها» تمديد شد و شرکت کنندگان مي توانند آثار خود را تا ۳۰ دي ماه به دبيرخانه اين مسابقه ارسال کنند.