بایگانی‌های محرومیت زدایی - پایگاه تحلیلی خبری انعکاس اردبیل
نگاه پیشگیرانه دیوان محاسبات در پروژه‌‌های عمرانی / توسعه و محرومیت‌زدایی روستاها در اولویت قرار گیرد 16 بهمن 1401
سرپرست دیوان محاسبات استان اردبیل:

نگاه پیشگیرانه دیوان محاسبات در پروژه‌‌های عمرانی / توسعه و محرومیت‌زدایی روستاها در اولویت قرار گیرد

سرپرست دیوان محاسبات استان اردبیل بر توسعه و محرومیت زدایی روستاها تاکید کرد.