برگزاری دوره آموزشی سراسری قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اردبیل 10 بهمن 1401

برگزاری دوره آموزشی سراسری قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اردبیل

نخستین دوره آموزشی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همزمان با سراسر کشور برای ضابطان و کارشناسان دستگاه‌های کاشف و ضابط استان اردبیل در محل استانداری برگزار شد.