کسب رتبه برتر کارگروه فرهنگی و تبلیغات دبیرخانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان 27 اسفند 1401

کسب رتبه برتر کارگروه فرهنگی و تبلیغات دبیرخانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان

کارگروه فرهنگی و تبلیغات دبیر خانه کمیسیون برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان طی دو سال متوالی رتبه نخست را کسب کرد.

توقیف یک‌دستگاه وانت‌نیسان حامل چوب آلات قاچاق جنگلی در اردبیل 25 اسفند 1401

توقیف یک‌دستگاه وانت‌نیسان حامل چوب آلات قاچاق جنگلی در اردبیل

یک‌دستگاه وانت‌نیسان حامل چوب آلات قاچاق جنگلی در اردبیل توقیف شد.

برگزاری دوره آموزشی سراسری قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اردبیل 10 بهمن 1401

برگزاری دوره آموزشی سراسری قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اردبیل

نخستین دوره آموزشی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همزمان با سراسر کشور برای ضابطان و کارشناسان دستگاه‌های کاشف و ضابط استان اردبیل در محل استانداری برگزار شد.