بایگانی‌های قاجار - پایگاه تحلیلی خبری انعکاس اردبیل
آغا محمدخان قاجار در اردبیل و ماجرای مالیات 31 فروردین 1402
برگی از تاریخ؛

آغا محمدخان قاجار در اردبیل و ماجرای مالیات

چهل و پنج سال بعد از قتل نادر، آغامحمدخان قاجار در فصل بهار ۱۲۰۵ هجری از طریق سراب وارد اردبیل گردید. آغا محمد خان با آنکه قسمت های زیادی از ایران را در تصرف داشت هنوز حاکمی بر این ولایت نگماشته و سلطنت خود را بر این خطه رسما اعلام نکرده بود.