تجلیل از نانوایان در اردبیل 26 اسفند 1401

تجلیل از نانوایان در اردبیل

درمراسمی از تعدادی نانوایان شهرستان اردبیل که خدمات دهی مناسب و نان باکیفیت به مردم ارائه کردند تجلیل شد.

بازدید سرزده فرماندار خلخال از نانوایی‌ها 29 دی 1401
بمنظور بررسی عملکرد نانوایی‌ها انجام شد؛

بازدید سرزده فرماندار خلخال از نانوایی‌ها

فرماندار خلخال در استان اردبیل بمنظور بررسی عملکرد نانوایی ها بصورت سرزده از این صنوف بازدید کرد.