تجلیل از نانوایان در اردبیل 26 اسفند 1401

تجلیل از نانوایان در اردبیل

درمراسمی از تعدادی نانوایان شهرستان اردبیل که خدمات دهی مناسب و نان باکیفیت به مردم ارائه کردند تجلیل شد.