کارت‌های سوخت فاقد تراکنش در سال ۱۴۰۱ غیرفعال می‌شوند 29 دی 1401
یک مسئول:

کارت‌های سوخت فاقد تراکنش در سال ۱۴۰۱ غیرفعال می‌شوند

رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل گفت: کارت سوخت فاقد تراکنش در سال 1401 غیر فعال می شود.