درجه‌بندی ۱۴ غار در استان 02 اسفند 1401
مدیرکل محیط زیست اردبیل خبر داد؛

درجه‌بندی ۱۴ غار در استان

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل در جلسه کارگروه غارشناسی استان از درجه بندی 14 غار در استان خبر داد.