آمادگی ناوگان راهداری استان اردبیل برای ارائه خدمات به مسافران نوروزی 08 اسفند 1401

آمادگی ناوگان راهداری استان اردبیل برای ارائه خدمات به مسافران نوروزی

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اردبیل گفت: یک‌هزار و 200 ناوگان مسافری راهداری استان اردبیل برای ارائه خدمات به مسافران نوروزی آماده اند.

المان‌ها و آذین‌بندی‌های شهر متناسب با عید‌ نوروز و ماه رمضان باشد 08 اسفند 1401
عضو شورای شهر اردبیل:

المان‌ها و آذین‌بندی‌های شهر متناسب با عید‌ نوروز و ماه رمضان باشد

عضو شورای شهر اردبیل گفت: ضروری است المان‌ها و آذین‌بندی‌های شهر متناسب با عید‌ نوروز و ماه رمضان باشد.