علایی تاکید کرد؛ ضرورت حمایت از واحدهای صنعتی استان 25 اسفند 1401

علایی تاکید کرد؛ ضرورت حمایت از واحدهای صنعتی استان

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل: نیازمند نگاه و نگرش حمایتی دستگاه‌های اجرایی از تولید و واحدهای صنعتی هستیم.