بایگانی‌های شهرک های صنعتی اردبیل - پایگاه تحلیلی خبری انعکاس اردبیل
صدور مجوز پروانه تاسيس 10 شهرک صنعتی غیردولتی در استان اردبیل 13 بهمن 1401
یک مسئول خبر داد:

صدور مجوز پروانه تاسيس 10 شهرک صنعتی غیردولتی در استان اردبیل

سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: ایجاد شهرک‌های غیردولتی زمینه‌ساز توسعه صنعت و اشتغال استان است که خوشبختانه از نظر احداث شهرک‌های غیردولتی، در وضعیت بسیار مطلوبی قرار داریم.