سرشماری ثبتی مبنای آزمایشی در گرمی تا ۱۰ بهمن تمدید شد 02 بهمن 1401
یک مسئول:

سرشماری ثبتی مبنای آزمایشی در گرمی تا ۱۰ بهمن تمدید شد

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل گفت: مرحله آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا در شهر گرمی در سال جاری، تا 10 بهمن ماه تمدید شد.