بایگانی‌های شهرسازی - پایگاه تحلیلی خبری انعکاس اردبیل
تکمیل تونل دوم حیران نیازمند ۱۵۰ میلیارد‌تومان اعتبار 06 فروردین 1402
مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل خبر داد؛

تکمیل تونل دوم حیران نیازمند ۱۵۰ میلیارد‌تومان اعتبار

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: تونل دوم حیران در مراحل تکمیل ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.