شهرداری اردبیل در مسیر ایجاد درآمد پایدار/ یک سوم درآمد پایدار شهرداری را تامین می‌کنیم 25 اسفند 1401

شهرداری اردبیل در مسیر ایجاد درآمد پایدار/ یک سوم درآمد پایدار شهرداری را تامین می‌کنیم

شهردار اردبیل گفت: پروژه‌های مشارکتی شهرداری با اعتبار ۵۰۰۰ میلیارد تومان گامی برای درآمد پایدار شهرداری در سال‌های آتی است که در این زمینه اقدامات مناسبی صورت گرفته است.

شهردار: اردبیل برای ماه مبارک رمضان آماده می‌شود 25 اسفند 1401

شهردار: اردبیل برای ماه مبارک رمضان آماده می‌شود

شهردار اردبیل گفت: شهر اردبیل برای ماه مبارک رمضان آماده می‌شود.

رونمایی از کتاب “اگر من شهردار بودم” و “عروسک آقای شهروند” 23 اسفند 1401

رونمایی از کتاب “اگر من شهردار بودم” و “عروسک آقای شهروند”

در مراسمی از کتاب "اگر من شهردار بودم" و "عروسک آقای شهروند" رونمایی شد.