بایگانی‌های شهرداری نمین - پایگاه تحلیلی خبری انعکاس اردبیل
اینجا بهار رنگی متفاوت دارد / استقبال شهرداری نمین از بهار 23 اسفند 1401

اینجا بهار رنگی متفاوت دارد / استقبال شهرداری نمین از بهار

شهرداری نمین در استان اردبیل، با تنظیف و رفت و روب گسترده شهر به استقبال بهار رفت.