تجدید میثاق مسئولان قضایی و دستگاه های اجرایی استان با شهدای انقلاب همزمان با اولین روز از دهه فجر 12 بهمن 1401

تجدید میثاق مسئولان قضایی و دستگاه های اجرایی استان با شهدای انقلاب همزمان با اولین روز از دهه فجر

مسئولان قضایی و دستگاه های اجرایی استان با شهدای انقلاب همزمان با اولین روز از دهه مبارک فجر تجدید میثاق کردند.