نگران جاماندن کارت سوخت در جایگاه‌ها نباشید 04 اسفند 1401
یک مسئول:

نگران جاماندن کارت سوخت در جایگاه‌ها نباشید

مدیرروابط عمومی شرکت پخش فرآورده های نفتی اردبیل به نقل از مدیر سامانه هوشمند سوخت گفت: از هفته آینده سامانه ای راه اندازی می شود که مردم می توانند با مراجعه به آن، مطلع شوند که کارت سوخت خود را در کدام جایگاه سوخت جا گذاشته اند.