بایگانی‌های سرطان - پایگاه تحلیلی خبری انعکاس اردبیل
اولین دستگاه تخصصی فلوسایتومتری در استان افتتاح شد 22 اسفند 1401

اولین دستگاه تخصصی فلوسایتومتری در استان افتتاح شد

به همت بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و سرطانی (شمیم مهر)، اولین دستگاه تخصصی فلوسایتومتری در استان افتتاح شد.