بایگانی‌های سد عمارت - پایگاه تحلیلی خبری انعکاس اردبیل
عکس | بررسی میدانی پیشرفت پروژه پایاب سد عمارت توسط استاندار اردبیل 11 اسفند 1401

عکس | بررسی میدانی پیشرفت پروژه پایاب سد عمارت توسط استاندار اردبیل

سیدحامد‌ عاملی، استاندار اردبیل در جریان دور سوم سفر شهرستانی به اصلاندوز، آخرین وضعیت پیشرفت پروژه خط انتقال و شبکه آبیاری تحت فشار پایاب سد عمارت را در این شهرستان به‌صورت میدانی بررسی کرد.