مسئولین ارشد اردبیل راهی مناطق زلزله‌زده خوی شدند 26 بهمن 1401

مسئولین ارشد اردبیل راهی مناطق زلزله‌زده خوی شدند

استاندار و تعدادی از مسئولین اردبیل راهی مناطق زلزله‌زده خوی شدند.