رویداد اردبیل ۲۰۲۳ و نقش آن در توسعه روابط سیاسی تهران و باکو 22 بهمن 1401

رویداد اردبیل ۲۰۲۳ و نقش آن در توسعه روابط سیاسی تهران و باکو

انتخاب اردبیل بعنوان پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو در سال 2023 می‌تواند فرصتی برای احیای اشتراکات موجود بین ایران و کشورهای عضو این سازمان اقتصادی و به ویژه جمهوری آذربایجان باشد.