بایگانی‌های روابط عمومی - پایگاه تحلیلی خبری انعکاس اردبیل
درخشش روابط عمومی شرکت برق استان اردبیل در جشنواره روابط عمومی‌های صنعت آب و برق کشور 29 بهمن 1401

درخشش روابط عمومی شرکت برق استان اردبیل در جشنواره روابط عمومی‌های صنعت آب و برق کشور

روابط عمومی شرکت برق استان اردبیل در جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی‌های صنعت آب و برق کشور عنوان شایسته تقدیر را کسب کرده و تجلیل بعمل آمد‌.