بایگانی‌های دکتر نایبی - پایگاه تحلیلی خبری انعکاس اردبیل
دکتر نایبی شهردار فراموش نشدنی اردبیل 23 بهمن 1401
برگی از تاریخ؛

دکتر نایبی شهردار فراموش نشدنی اردبیل

دکتر احمد نایبی در سمت شهرداری دگرگونی قابل توجهی در شهرداری اردبیل بوجود آورد.