بایگانی‌های دوگانه سوز - پایگاه تحلیلی خبری انعکاس اردبیل
5 هزار خودروی عمومی در استان اردبیل دو‌گانه‌سوز شد​​ ​ 22 فروردین 1402

5 هزار خودروی عمومی در استان اردبیل دو‌گانه‌سوز شد​​ ​

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل ضمن اعلام خبر فوق افزود: از زمان آغاز اجرای طرح رایگان دو گانه سوز کردن خودروهای عمومی تاکنون، 4630 خودرو در سطح منطقه دو گانه سوز شد.

۴ هزار و ​400 خودروی عمومی در استان اردبیل دوگانه‌سوز شد​​ ​ 04 بهمن 1401
یک مسئول:

۴ هزار و ​400 خودروی عمومی در استان اردبیل دوگانه‌سوز شد​​ ​

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل گفت: از زمان آغاز اجرای طرح رایگان دو گانه سوز کردن خودروهای عمومی تاکنون، ۴ هزار و ۴۰۰ خودرو در سطح استان دوگانه سوز شده است.