فعالیت ۵۶ پایگاه فوریت‌های پزشکی استان اردبیل در تعطیلات نوروزی 28 اسفند 1401

فعالیت ۵۶ پایگاه فوریت‌های پزشکی استان اردبیل در تعطیلات نوروزی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: ۵۶ پایگاه فوریت‌های پزشکی استان اردبیل در تعطیلات نوروزی فعال است.