بایگانی‌های دخانیات - پایگاه تحلیلی خبری انعکاس اردبیل
“غریبی” به عنوان مدیر دخانیات استان اردبیل منصوب شد 20 فروردین 1402

“غریبی” به عنوان مدیر دخانیات استان اردبیل منصوب شد

علیرضا غریبی به عنوان مدیر دخانیات استان اردبیل منصوب شد.