درخشش تیم دارت تامین اجتماعی اردبیل در المپیاد کشوری 29 بهمن 1401

درخشش تیم دارت تامین اجتماعی اردبیل در المپیاد کشوری

تیم دارت تامین اجتماعی( بیمه و درمان) استان اردبیل به مقام سوم المپیاد ورزشی سازمان تامین اجتماعی در رشته ورزشی دارت دست یافت.

قهرمانی تیم ورزش و جوانان اردبیل در مسابقات دارت ویژه کارکنان دولت 28 دی 1401

قهرمانی تیم ورزش و جوانان اردبیل در مسابقات دارت ویژه کارکنان دولت

مسابقات دارت کارکنان دولت در بخش بانوان با قهرمانی تیم اداره کل ورزش و جوانان اردبیل به پایان رسید.