بایگانی‌های دارت بانوان - پایگاه تحلیلی خبری انعکاس اردبیل
قهرمانی تیم ورزش و جوانان اردبیل در مسابقات دارت ویژه کارکنان دولت 28 دی 1401

قهرمانی تیم ورزش و جوانان اردبیل در مسابقات دارت ویژه کارکنان دولت

مسابقات دارت کارکنان دولت در بخش بانوان با قهرمانی تیم اداره کل ورزش و جوانان اردبیل به پایان رسید.