بایگانی‌های خدمات شهری - پایگاه تحلیلی خبری انعکاس اردبیل
تعرفه عوارض محلی شهرداری با ملاحظه ظرفیت و محدودیت‌های شهری تصویب شد 16 بهمن 1401
نایب رئیس شورای شهر اردبیل:

تعرفه عوارض محلی شهرداری با ملاحظه ظرفیت و محدودیت‌های شهری تصویب شد

نایب رئیس شورای شهر اردبیل گفت: تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات ۱۴۰۲ شهرداری با توجه به ظرفیت و محدودیت های شهری تصویب شد.