صدور بیش از ۳۸ هزار برگ بارنامه در شهرستان نمین 04 بهمن 1401

صدور بیش از ۳۸ هزار برگ بارنامه در شهرستان نمین

رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان نمین در استان اردبیل از صدور 38 هزار و 268 برگ بارنامه در این شهرستان خبر داد.