بایگانی‌های حسین پور استاندارد - پایگاه تحلیلی خبری انعکاس اردبیل
پایش مستمر کیفیت گاز اکسیژن طبی در استان 13 اردیبهشت 1402

پایش مستمر کیفیت گاز اکسیژن طبی در استان

معاون ارزیابی انطباق و مسئول تمشیت امور جاری استاندارد استان اردبیل از پایش مستمر کیفیت گاز اکسیژن طبی در استان خبر داد.