بایگانی‌های حبیب کوهی - پایگاه تحلیلی خبری انعکاس اردبیل
انتصاب حبیب کوهی بعنوان رئیس کمیته امور استان‌های ستاد انتخابات جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت کشور 06 خرداد 1402

انتصاب حبیب کوهی بعنوان رئیس کمیته امور استان‌های ستاد انتخابات جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت کشور

حبیب کوهی بعنوان رئیس کمیته اموراستانهای ستاد انتخابات جبهه پیسرفت،رفاه و عدالت کشور انتخاب شد.

مدیریت‌های اردبیل سهم سوپر انقلابی‌ها نیست 21 فروردین 1402

مدیریت‌های اردبیل سهم سوپر انقلابی‌ها نیست

یک فعال سیاسی در اردبیل گفت: مدیریت‌های اردبیل سهم سوپر انقلابی‌ها نیست.