۸۹۰ واحد مسکن در اردبیل در حال احداث است 21 بهمن 1401
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن اردبیل:

۸۹۰ واحد مسکن در اردبیل در حال احداث است

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن اردبیل گفت: ۸۹۰ واحد مسکن در اردبیل در حال احداث است.