پژوهش سرای شهید احمدی روشن جعفرآبادمغان افتتاح شد 22 بهمن 1401
همزمان با ۲۲ بهمن:

پژوهش سرای شهید احمدی روشن جعفرآبادمغان افتتاح شد

پژوهش سرای شهید احمدی روشن جعفرآبادمغان با حضور مسئولان افتتاح شد.