تیغ‌زنی ۴۰۰ کیلومتر از راههای روستایی در انگوت 02 اسفند 1401

تیغ‌زنی ۴۰۰ کیلومتر از راههای روستایی در انگوت

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان انگوت در استان اردبیل گفت: 400 کیلومتر از حریم راههای این شهرستان در 11 ماهه گذشته تیغ زنی شده است.